[ MENU DODATKOWE ]Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
Kierownik: mgr Urszula Szuma, starszy wykładowca
tel. 81-531-96-14
e-mail: urszula.szuma@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Wykładowcy