[ MENU DODATKOWE ]


Hortiterapia

« wstecz

studia stacjonarne II stopnia

 


Ulotka PDF   |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 

 

 

« wstecz

Hortiterapia jest metodą, w której aktywności ogrodnicze są stosowane dla osiągnięcia specyficznych celów terapeutycznych, wspierającą proces rehabilitacji i resocjalizacji różnych grup beneficjentów. Jak wykazują badania naukowe kontakt z roślinami i naturą może przyczyniać się do lepszego funkcjonowania społecznego, poprawiać zdrowie fizyczne i psychiczne.

 

 

 

Różne ośrodki i instytucje wspierające osoby z dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi, jak: domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki odwykowe oraz inne podobne placówki są zainteresowane współpracą ze specjalistami z zakresu prowadzenia terapii z wykorzystaniem roślin ogrodowych. Zwiększające się zainteresowanie społeczeństwa zastosowaniem roślin ogrodowych oraz różnymi formami terapii naturalnej skłoniła nas do rozpoczęcia pracy nad opracowaniem programu kształcenia oraz planu zajęć studiów na kierunku hortiterapia. 

 

Kierunek jest obecnie pierwszym w Polsce kierunkiem studiów wyższych drugiego stopnia realizowanym w uczelni publicznej.

 

W programie studiów uwzględniono wszystkie potrzebne treści w ramach przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych, zgodnie z najnowszymi wymaganiami stawianymi hortiterapeutom w Europie Zachodniej.

 

      

 

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych ośrodkach wsparcia, domach pomocy społecznej, hospicjach, przedszkolach i szkołach terapeutycznych, gospodarstwach agroturystycznych, zielonych farmach. Zajęcia terapeutyczne finansowane są z różnych źródeł, mogą tez być dodatkowym dochodem dla gospodarstw ogrodniczych zielarskich i agroturystycznych, w których są prowadzone.