Aktualności

   
23.03.2016pracownicy

Prezentacja ze szkolenia Centrum Transferu Technologii: Finansowanie działalności B+R

Wystawa kompozycji świątecznych połączona z wernisażem artystycznym zespołu Jawor - reportaż

    
16.03.2016pracownicy

Wykład otwarty - Mikroskopijni partnerzy roślin

 

16.03.2016

Seminarium pt. „Bezpieczne i odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin”

 

Relacje