Aktualności

22.04.2016studenci
     
19.04.2016

Seminarium: doskonalenie programu kształcenia na kierunku ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

19.04.2016media
  

Seminarium naukowe: Wspomaganie statystycznej analizy wyników badań empirycznych w programie Statistica

 

 

Konferencja: Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce 

 

Seminarium naukowo-techniczne "Geodezja i kartografia w inżynierii środowiska"

 

Relacje

18.11.2013studenci
                
21.10.2013pracownicy
                    
18.10.2013
          
30.09.2013studenci
     
30.09.2013
                  
23.09.2013