foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Katedra Chemii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Kierownik: prof. dr hab. Izabella Jackowska, prof. zw.
tel. +48 81 445 65 30
e-mail: izabella.jackowska@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni

Adiunkci

Asystenci

Pozostali pracownicy

Profesorowie emerytowani