foodscience logo Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii UP Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

• gastronomia i sztuka kulinarna • technologia żywności i żywienie człowieka
• biotechnologia • dietetyka • żywienie człowieka i dietetyka

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
[ Dziekanat ]
Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności

20-704 Lublin, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 34 00, fax +48 81 462 34 00
Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Targoński, prof. zw.
tel. +48 81 462 34 00

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

 • prof. dr hab. Stanisław Mleko, prof. zwycz. , tel. +48 81 462 33 47
  e-mail: dairywhey@tlen.pl, www / Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów
 • prof. dr hab. Ewa Solarska, prof. zw. , tel. +48 81 462 33 58
  / Pracownia Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego

Adiunkci

 • dr hab. Paweł Glibowski, adiunkt, tel. +48 81 462 33 49
  , www / Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów
 • dr Piotr Janas, adiunkt, tel. +48 81 462 33 60
  e-mail: piojan2@wp.pl
 • dr Monika Kordowska-Wiater, adiunkt, tel. +48 81 462 33 57
 • dr Adam Kuzdraliński, adiunkt, tel. +48 81 462 34 02
  , www
 • dr Agnieszka Malik, adiunkt, tel. +48 81 462 33 56
 • dr Jarosław Mazurkiewicz, adiunkt, tel. +48 81 462 33 55
  / Pracownia Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego
 • dr Maciej Nastaj, adiunkt, tel. +48 81 462 33 50
  e-mail: mnasty@o2.pl, www / Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów
 • dr Jacek Pielecki, adiunkt, tel. +48 81 462 33 60
  e-mail: sq8jis@o2.pl
 • dr Magdalena Polak-Berecka, adiunkt, tel. +48 81 462 33 56
  e-mail: 3mj@wp.pl
 • dr Monika Pytka, adiunkt, tel. +48 81 462 33 57
 • dr Bartosz Sołowiej, adiunkt, tel. +48 81 462 33 48
  , www / Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów
 • dr Anna Stój, adiunkt, tel. +48 81 462 33 80
 • dr hab. Dominik Szwajgier, adiunkt, tel. +48 81 462 33 68
  , www
 • dr Kenneth Udeh, adiunkt, tel. +48 81 462 33 65
  e-mail: kennudeh@hotmail.com
 • dr Adam Waśko, adiunkt, tel. +48 81 462 33 55
  e-mail: awaskol@tlen.pl
 • dr Marta Wesołowska-Trojanowska, adiunkt, tel. +48 81 462 33 80

Asystenci

 • dr Kamila Borowiec, asystent, tel. +48 81 462 34 01
  e-mail: kamila.miazga@gmail.com
 • dr Tomasz Czernecki, asystent, tel. +48 81 462 33 68
  e-mail: tomasz.czernecki@gmail.com, www
 • mgr Piotr Jarocki, asystent, tel. +48 81 462 33 51
  e-mail: piotr.jarocki@wp.pl
 • mgr Marcin Podleśny, asystent, tel. +48 81 462 33 51
  e-mail: marpod@o2.pl
 • dr Bożena Sosnowska, asystent, tel. +48 81 462 34 01
  / Pracownia Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego
 • mgr inż. Anna Wlazły, asystent, tel. +48 81 462 34 01
  e-mail: a.wlazly75@wp.pl

Wykładowcy

 • dr Danuta Kulpa, starszy wykładowca, tel. +48 81 462 33 64

Pozostali pracownicy

 • mgr inż. Monika Czernecka, starszy technik, tel. +48 81 462 33 85
  e-mail: eiwodas@tlen.pl
 • mgr inż. Beata Domżał, specjalista naukowo - techniczny, tel. +48 81 462 33 89
  / Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów
 • dr Halina Filipiuk, st. specjalista nauk.-tech., tel. +48 81 462 34 00
 • mgr inż. Agnieszka Glibowska, st. technik, tel. +48 81 462 33 63
  e-mail: agnieszkaglibowska@wp.pl
 • mgr inż. Jan Morlewski, specjalista , tel. +48 81 462 33 94
 • mgr Anna Nowak, specjalista, tel. +48 81 462 33 63
  e-mail: akolacz@autograf.pl
 • mgr Agnieszka Pałka, st. technik, tel. +48 81 462 33 66 / Pracownia Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego
 • mgr Eliza Potocka, st.technik, tel. 81-462-33-61
  / Pracownia Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego
 • mgr inż. Jadwiga Strzalińska, specjalista, tel. +48 81 462 33 94
  e-mail: jatom1@wp.pl

Doktoranci

 • mgr Elwira Komoń-Janczara , doktorant, tel. +48 81 462 34 02
 • mgr inż. Sylwia Kowalczyk, doktorant, tel. +48 81 46 23 361
 • mgr inż. Marzena Marzec, doktorant, tel. +48 81 462 33 61 / Pracownia Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego
 • mgr inż. Michał Pałys, doktorant, tel. +48 81 462 33 46
  e-mail: michal.palys@gmail.com
 • mgr inż. Izabela Podgórska, doktorant
 • mgr inż. Anna Próchniak, doktorant, tel. +48 81 462 33 61
  e-mail: aniaprochniak@poczta.fm
 • mgr inż. Monika Wójcik, doktorant

 • logotyp UP
 • 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13

 • Mapka dojazdu »

 • NIP   712-010-37-75
  REGON   000001896

Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie