foodscience logo Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii UP Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

• technologia żywności i żywienie człowieka
biotechnologia dietetyka żywienie człowieka i dietetyka

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
[ Dziekanat ]
Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności

20-704 Lublin, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 34 00, fax +48 81 462 34 00
Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Targoński, prof. zw.
tel. +48 81 462 34 00, e-mail: zdzislaw.targonski@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

 • prof. dr hab. Stanisław Mleko, prof. zwycz. , tel. +48 81 462 33 47
  e-mail: dairywhey@tlen.pl, www / Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów
 • prof. dr hab. Ewa Solarska, prof. zw. , tel. +48 81 462 33 58
  e-mail: ewa.solarska@up.lublin.pl / Pracownia Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego

Adiunkci

Asystenci

Wykładowcy

Pozostali pracownicy

 • mgr inż. Monika Czernecka, starszy technik, tel. +48 81 462 33 85
  e-mail: eiwodas@tlen.pl
 • mgr inż. Beata Domżał, specjalista naukowo - techniczny, tel. +48 81 462 33 89
  e-mail: beata.domzal@up.lublin.pl / Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów
 • dr Halina Filipiuk, st. specjalista nauk.-tech., tel. +48 81 462 34 00
  e-mail: halina.filipiuk@up.lublin.pl
 • mgr inż. Agnieszka Glibowska, st. technik, tel. +48 81 462 33 63
  e-mail: agnieszkaglibowska@wp.pl
 • mgr inż. Elwira Komoń, starszy technik, tel. +48 81 462 33 52
  e-mail: elwira.komon@o2.pl
 • mgr inż. Jagoda Marchewka, starszy technik
 • mgr inż. Jan Morlewski, specjalista , tel. +48 81 462 33 94
 • mgr Anna Nowak, specjalista, tel. +48 81 462 33 63
  e-mail: akolacz@autograf.pl
 • mgr Agnieszka Pałka, st. technik, tel. +48 81 462 33 66 / Pracownia Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego
 • mgr Eliza Potocka, st.technik, tel. 81-462-33-61
  e-mail: elizapotocka@wp.pl / Pracownia Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego
 • mgr inż. Jadwiga Strzalińska, specjalista, tel. +48 81 462 33 94
  e-mail: jatom1@wp.pl

Doktoranci

 • mgr inż. Kamila Borowiec, doktorant, tel. +48 81 462 34 01
  e-mail: kamila.miazga@gmail.com
 • mgr inż. Elwira Komoń, doktorant, tel. +48 81 462 33 52
  e-mail: elwira.komon@o2.pl
 • mgr inż. Sylwia Kowalczyk, doktorant, tel. +48 81 46 23 361
 • mgr inż. Marzena Marzec, doktorant, tel. +48 81 462 33 61 / Pracownia Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego
 • mgr inż. Michał Pałys, doktorant, tel. +48 81 462 33 46
  e-mail: michal.palys@gmail.com
 • mgr inż. Izabela Podgórska, doktorant
 • mgr inż. Anna Próchniak, doktorant, tel. +48 81 462 33 61
  e-mail: aniaprochniak@poczta.fm
 • mgr inż. Monika Wójcik, doktorant