WET logo Wydział Weterynarii UP Wydział Medycyny Weterynaryjnej

• Weterynaria 

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT WYDZIAŁU  tel. (+ 81) 445-65-65
[ Kliniki Weterynaryjne ] [ Dziekanat ]
Informacje o dziekanacie

 

 

20-950 LUBLIN 
ul. Akademicka 13 
tel. (+ 81) 445-65-65 
dziek.wet@up.lublin.pl

 

 Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie