BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11




Informacje o dziekanacie

« wstecz

 

 

ul Akademicka 13

20-950 Lublin

fax: 81 445 66 11 

Znalezione obrazy dla zapytania icon email

  Kierownik Dziekanatu:

mgr inż. Urszula Polak Znalezione obrazy dla zapytania icon email

pok. 358, 

tel. (81) 445 66 11 

 w sprawach studenckich należy kontaktować się z pracownikami odpowiedzialnymi za obsługę poszczególnych kierunków studiów. 

 

Dziekanat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 15.00 

 

DNI I GODZINY PRACY DZIEKANATU DLA STUDENTÓW

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

 Poniedziałek

11:00 - 14:00

 Wtorek

11:00 - 14:00

 Środa

NIECZYNNY

 Czwartek

11:00 - 14:00

 Piątek

11:00 - 14:00

 Sobota (dla studentów studiów niestacjonarnych)

9:00 - 13:00

 OBSŁUGA STUDENTÓW KIERUNKÓW:

ZOOTECHNIKA
Nr pokoju
Studia Stacjonarne
I stopień
I, II III, IV rok
mgr Małgorzata Polak
tel.+48 81 445 69 91
354
Studia Stacjonarne
II stopień
I i II rok
tel.+48 81 445 60 94
354
 
BIOLOGIA STOSOWANA
Nr pokoju
Studia Stacjonarne
I stopień
I, II, III rok
tel.+48 81 445 60 94
354
Studia Stacjonarne
II stopień
I, II rok
tel.+48 81 445 60 94
354
Studia Niestacjonarne
II stopień
I, II rok
tel.+48 81 445 65 81
354
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
Nr pokoju
Studia Stacjonarne
I stopień
I, II, III, IV  rok
tel.+48 81 445 60 94
353
Studia Stacjonarne
II stopień
I i II rok
tel.+48 81 445 60 94
354
 
 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 Nr pokoju
Studia Stacjonarne
I stopień
I, II, III, IV rok
tel.+48 81 445 65 81
356
Studia Stacjonarne
II stopień
I i II rok
tel.+48 81 445 65 81
356
Studia Niestacjonarne
I stopień
I, II, III, IV rok
tel.+48 81 445 65 81
356
Studia Niestacjonarne
II stopień
II rok
tel.+48 81 445 65 81
356
  

 

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT

 

Nr pokoju

Studia Stacjonarne

I stopień

I rok i III rok

mgr inż. Agata Niemiec

tel. +48 81 445 60 94

353

Studia Stacjonarne

I stopień

II rok

mgr inż. Katarzyna Głaz –

Kamińska

tel. +48 81 445 60 94

354

Studia Stacjonarne

I stopień

IV rok

 

tel. +48 81 445 69 91

354

Studia Niestacjonarne

I stopień

I rok

mgr inż. Monika Ciastek

tel. +48 81 445 65 81

356

Studia Niestacjonarne

I stopień

II, III, IV rok

mgr Kazimiera Blaim

tel. +48 81 445 65 81

356

Studia Niestacjonarne

II stopień

I i II rok

mgr Kazimiera Blaim

tel. +48 81 445 65 81

356

  

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
 
Nr pokoju
Studia Stacjonarne
I stopień
I, II, III, IV rok
mgr Kazimiera Blaim
tel.+48 81 445 65 81
356

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI

Studia stacjonarne
II stopień
I i II rok
mgr Kazimiera Blaim
tel.+48 81 445 65 81
356
 

DORADZTWO W OBSZARACH WIEJSKICH

Studia Stacjonarne

I stopień

I, II III, IV rok

mgr Małgorzata Polak

tel.+48 81 445 69 91

pok. 354

Studia Stacjonarne

II stopień

I i II rok     

mgr inż. Katarzyna Głaz – Kamińska

tel.+48 81 445 60 94

pok. 354