BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Pracownia Biologii Rozrodu

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel, profesor zwyczajny
tel. 81-445-69-52
e-mail: hanna.biswencel@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

    Adiunkci

    Pozostali pracownicy

    Profesorowie emerytowani