Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Aktualności

24.02.2017

 

Strona z rozkładami zajęć link
 

 • stacjonarne I stopnia
  Towaroznawstwo (OTC) III r (v4)
  Gospodarka przestrzenna I rok (v2)
  Turystyka i rekreacja II rok (v5)
  Agrobiznes II rok (v2)
 • stacjonarne II stopnia
  Towaroznawstwo (ZJTK) II rok (v2)
  Inżynieria środowiska (GWS) II rok (v3)
 • niestacjonarne I stopnia
  Leśnictwo (GL) IV rok (v2)

 

01.02.2017pracownicy
31.01.2017obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Bernadetty Bienii na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie argonomii tytuł rozprawy doktorskiej: "Efektywność nawożenia dolistnego wybranych odmian ziemniaka w warunkach Podkarpacia"

 

Bezpłatne warsztaty: Jak uniknąć niespodzianek na rynku pracy

22.12.2016

 

   
01.12.2016obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Olek na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomia. Tytuł rozprawy: "Ocena możliwości poprawiania Triticum durum Desf. pod względem poziomu elementów plonowania kłosa i tolerancji na niskie pH gleby"

 

01.12.2016obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Wieremczuka na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Studia nad wartością cech użytkowych odmian i populacji pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) zróżnicowanych pod względem pochodzenia geograficznego"

 

25.11.2016
Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii, Prodziekan oraz Rada Programowa ds. Kierunku Leśnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zapraszają pracowników, studentów oraz interesariuszy zewnętrznych na konferencję poświęconą kreowaniu programu kształcenia i planu studiów na kierunku Leśnictwo, studia pierwszego stopnia.
25.11.2016
Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii oraz Rada Programowa kierunku bioinżynieria Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zapraszają pracowników, studentów oraz interesariuszy zewnętrznych na konferencję poświęconą kreowaniu programu kształcenia i planów studiów na kierunku bioinżynieria, studia pierwszego stopnia


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie