WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26Program

« wstecz

 

 

I konferencja naukowo-szkoleniowa

Parazytozy zwierząt - aktualne zagrożenia - nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne.

orientacyjny program konferencji opracowany na podstawie deklarowanych zgłoszeń prelegentów.

MOŻLIWA JEST JESZCZE WERYFIKACJA PROGRAMU

 

chętni uczestnicy  którzy nie zdążyli z wysłaniem deklaracji mogą zgłaszać doniesienia w formie posterów  

 
Dzień pierwszy   26.09 2017
12:30-13:30
 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
13.30-14.00
POWITANIE GOŚCI  UROCZYSTA INAUGURACJA KONFERENCJI
14.00-14.30
WYKŁAD INAUGYRACYJNY  
Ks. Krzysztof Kluk „Polski Karol Darwin” z Ciechanowca
14.30-16.30
SESJA TEMATYCZNA  Parazytozy zwierząt mięsożernych
WYKŁADY 15 MIN + 5 MIN DYSKUSJA
6 wykładów
 

 Agnieszka Piekara-Stępińska, Jolanta Piekarska: Aktualnie diagnozowane inwazje pierwotniaków jelitowych u psów i kotów.

 

Sławomir Kornaś: Inwazje pasożytnicze u psów i kotów; problem nadal aktualny?

 

Maciej Klockiewicz: Dirofilarioza  narastający problem zdrowotny zwierząt mięsożernych

 i  ludzi.

 

Dawid Jańczak, Elżbieta Gołąb: Inwazja Babesia divergens u psa powracającego z Hiszpanii – opis przypadku.

 

Remigiusz Gałęcki, Rajmund Sokół: Pasożyty krwi u kotów - praktyczne aspekty diagnostyki i leczenia.

 

 

Elżbieta Gołąb, Dawid Jańczak:  Seroprewalencja Toxoplasma gondii u kotów domowych 

 
16:30-17:00
Przerwa kawowa
17:00- 19:00
ZWIEDZANIE MUZEUM  ROLNICTWA I MUZEUM WETERYNARII
20:00

KOLACJA I WIECZÓR INTEGRACYJNY przy ognisku  W SKANSENIE MUZEUM ROLNICTWA

 

Dzień  drugi   27.09. 2017

9.00-11:00
 
SESJA TEMATYCZNA  zoonozy
WYKŁADY 15 MIN + 5 MIN DYSKUSJA
 

Małgorzata Dmitryjuk, Mirosław M. Michalski, Magdalena Szczotko:  Badania wstępne nad prewalencją Anaplasma phagocytophilum w kleszczach Ixodes ricinus pozyskanych z psów aglomeracji miejskiej.

 

Leszek Rolbiecki, Jerzy Rokicki i Joanna N. Izdebska: Anisakidae, rozpoznawanie i zapobieganie.

 

Elżbieta Gołąb, Dawid Jańczak: DNA Toxoplasma gondii w produktach pochodzenia zwierzęcego.

 

Anna Bogucka-Kocka: Nużyca

 

Przemysław Kołodziej: Trichomonas tenax, Entamoeba gingivalis.

 

 

Tomasz Cencek: Zagadnienia profilaktyki   zoonoz – alweokokoza,  włośnica.

 
11:00 – 11;30

                                                        Przerwa kawowa

11:30- 12:50
SESJA TEMATYCZNA   parazytozy zwierząt gospodarskich
WYKŁADY 15 MIN + 5 MIN DYSKUSJA  4 wykłady
 

Sławomir Kornaś: Nicienie przeżuwaczy domowych i wolno żyjących.  

 

Bogumiła Pilarczyk: Parazytofauna przewodu pokarmowego owiec utrzymywanych w gospodarstwie ekologicznym.   

Mirosław Michalski: Prewalencja inwazji Oesophagostomum dentatum w wybranych fermach trzody chlewnej.

 Paulina Dudko, Andrzej Junkuszew, Krzysztof Tomczuk, Wiktor Bojar, Klaudiusz Szczepaniak, Tomasz M. Gruszeck: Analiza ekonomiczna stosowanych metod profilaktyki przeciwpasożytniczej u owiec w gospodarstwie ekologicznym.

12:50 -  13: 50
Przerwa obiadowa
13:50- 16 :00
SESJA TEMATYCZNA    7 wykładów
Parazytozy zwierząt wolno żyjących
 

Zenon Sołtysiak: Metastrongyloza dzików w badaniach histopatologicznych.

 

Popiołek M., Leśniańska K., Adamczyk M., Piróg A., Perec-Matysiak A., Buńkowska-Gawlik K., Hildebrand J.: Populacje introdukowanego szopa pracza (Procyon lotor) jako źródło potencjalnie zoonotycznych patogenów" (Introduced raccoons (Procyon lotor) as a source of potential zoonotic pathogens).

 

Dawid Jańczak, Elżbieta Gołąb: Pasożyty tkankowe gryzoni wolnożyjących.

 

 Maciej Grzybek: Udział żywicieli paratenicznych w inwazjologii Toxocara spp.- nornice.

 

Jarosław  Pacoń: Pasożyty jelitowe zwierząt łownych, najprawdopodobniej drobnych drapieżników.

 

Krzysztof Tomczuk:  Endopasożyty saren Nadleśnictwa Lubartów ( lubelskie) w badaniach    sekcyjnych.

 

Michał  Krzysiak: Monitoring Parazytologiczny Żubrów z Polski Północno-Wschodniej.

16.00-16.30
Przerwa kawowa
16:30-17:50

SESJA TEMATYCZNA  parazytozy koni

WYKŁADY 15 MIN + 5 MIN DYSKUSJA

4wykłady
 

Krzysztof Tomczuk: Anoplocefaloza  w różnych systemach utrzymania.

 

Jacek Łojek, Justyna Bartosik, Patryk Matkowski : Porównanie intensywności inwazji

pasożytów wewnętrznych koni utrzymywanych w tabunach, w warunkach wolnego wypasu.

Małgorzata Raś-Noryńska, Rajmund Sokół: Praktyka odrobaczania koni w Polsce w     perspektywie hodowców i lekarzy weterynarii – badania ankietowe.

 

Jakub Gawor: Zwalczanie parazytoz  koni w aspekcie lekooporności.  


19:00
Uroczysta Kolacja -  Hotel Nowodwory
 

Dzień  trzeci    28.09. 2017

9:00—11:00

ZBIÓRKA  PRZY PAŁACU WYJAZD AUTOKAREM/AUTOKARAMI DO BIAŁOWIEŻY

11:00 – 14:00

WEJŚCIE W  MAŁYCH GRUPACH DO REZERWATU ŚCISŁEGO BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO -

14:00-15:00
OBIAD W RESTAURACJI PARKOWEJ
15:00-17:00

PRZEJAZD AUTOKARAMI DO REZERWATU POKAZOWEGO BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

17:00-18:00

SESJA PLENEROWA w sali konferencyjnej rezerwatu pokazowego

WYKŁADY  parazytozy zwierząt wolno żyjących

3 wykłady 20min.     

                                                                                                       

Aleksander Demiaszkiewicz: Aswortioza - nowe zagrożenie dzikich i domowych przeżuwaczy. 

 

Anna Pyziel:  Oporność Haemonchus contortus na fenbendazol przyczyną niezadowalającej skuteczności odrobaczania żubrów linii nizinno-kaukaskiej (Avesta Visentpark, Szwecja). 

 

Katarzyna Filip: Parafasciolopsis fasciolaemorpha w populacji łosia w Polsce potencjalnym 
zagrożeniem dla domowych przeżuwaczy. 

 
18:00-20: 00

KOLACJA  PRZY  OGNISKU NA TERENIE REKREACYJNYM BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

20:00-22:00
POWRÓT  AUTOKARAMI DO CIECHANOWCA
 

Dzień  czwarty    29.09. 2017

9.00 – 10.40
 

5 wykładów SESJA TEMATYCZNA  parazytozy ptaków, gadów owadów  6wykładów 

WYKŁADY 15 MIN + 5  MIN DYSKUSJA
 

Paulina Kozina i Joanna N. Izdebska Wszy (Phthiraptera, Anoplura) jako pasożyty zwierząt domowych, laboratoryjnych i synantropijnych.

Sylwia Koziatek-Sadłowska, Rajmund Sokół: Badanie in vitro nad wrażliwością Dermanyssus gallinae na wybrane środki roztoczobójcze.

 

Klaudiusz Szczepaniak: Parazytofauna głuszców z hodowli wolierowej.

 

Sławomir Kornaś: Anoreksje pokarmowe gadów w kontekście inwazji pasożytniczych

 

 

Maria Michalczyk, Rajmund Sokół: Wykrywanie Lotmaria passim u robotnic pszczoły miodnej (Apis mellifera) w pasiekach Warmii i Mazur metodą single PCR.

 
10.40 -11.20
Przerwa kawowa
11.20-13.00

SESJA TEMATYCZNA  nowe rozwiązania terapeutyczne

WYKŁADY 15 MIN + 5 MIN DYSKUSJA
 

Jakub Gawor: Rola Esccap  w propagowaniu profilaktyki parazytoz zwierząt towarzyszących

 

Artur Zalewski: Parki dla psów   ważny aspekt profilaktyki parazytoz   

 

Ewa Długosz: Szczepionki przeciwko  tęgoryjcom – nowy kierunek profilaktyki  

 

 

Mirosław Michalski: Pasożyty – wrogowie czy przyjaciele?

 
 
13:00

                                                             Zakończenie konferencji i obiad