logo   Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Menu

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115 F
telefony: 081 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl
mapa MapkaStudia podyplomowe

Integrowana Produkcja Roślin

 

Kierownik studiów: dr hab. Robert Gruszecki

 

Studia dwusemestralne. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy absolwentów kierunków ogrodnictwo, agronomia, leśnictwo lub pokrewnych o zagadnienia związane z produkcją integrowaną, wskazanie związku prowadzonej działalności nie tylko z uzyskiwanymi wynikami finansowymi, ale i z otaczającym środowiskiem i społecznością lokalną, przygotowanie do prowadzenia szkoleń z integrowanej produkcji oraz zadań związanych z wsparciem i kontrolą takiej działalności, wykształcenie świadomości potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego, przekazanie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych, ekonomicznych i wymagań w zakresie prowadzenia integrowanej produkcji roślinnej, przygotowanie do diagnozowania wystąpienia najważniejszych agrofagów i podejmowania decyzji o wyborze metody ochrony przyjaznej środowisku, konsumentom i producentom, przygotowanie do świadomego wyboru technologii uprawy z uwzględnieniem zalet jak i zagrożeń z niej wynikających.

 

 

Absolwenci znajdą zatrudnienie w gospodarstwach prowadzących produkcję metodami integrowanymi, w firmach zajmujących się szkoleniem z zakresu integrowanej produkcji roślin i metod ochrony. Znajdą zatrudnienie w jednostkach prowadzących kontrolę i wspierających integrowaną produkcję roślin.

« wstecz