logo   Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Menu

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115 F
telefony: 081 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl
mapa MapkaStudia podyplomowe

Nowoczesne Technologie w Architekturze Krajobrazu

 

 

Kierownik studiów: mgr Ewelina Widelska

 
Cele kształcenia:
  • zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi tendencjami w architekturze krajobrazu z wykorzystaniem nowoczesnych, ekologicznych technologii;
  • przekazanie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych i wymagań w zakresie projektowania obiektów architektury krajobrazu w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik i technologii, w określonych wnętrzach ogrodowych i krajobrazowych.
  • przygotowanie do samodzielnego zarządzania procesem projektowym, kierowania zespołem projektowym, koordynacji projektów wykonawczych i branżowych;
  • przygotowanie słuchaczy do przeprowadzania rozmowy z inwestorem, przedsiębiorcą oraz w szerszym zakresie społecznością oraz  urzędnikami prowadzącymi prace w zakresie nowoczesnych technologii wykorzystywanych we współczesnym projektowaniu na obszarach miast i wsi; 
  • przygotowanie teoretyczne słuchaczy z zakresu kształtowania form ogrodowych w różnych kontekstach i środowiskach zabytkowych, miejskich i wiejskich itp.
  • wykształcenie świadomości znaczenia i potrzeby poprawy środowiska zamieszkania.

 

Możliwości zatrudnienia: pracownie projektowe Architektury krajobrazu, architektoniczne – projektujące przestrzenie prywatne i publiczne, urzędy zajmujące się wdrażaniem nowoczesnych technologii w przestrzeni publicznej, czy problematyką środowiskową, ochroną przyrody.

« wstecz