[ MENU DODATKOWE ]Dziekanat WNoZiB

20-704 Lublin, ul. Skromna 8
tel. 81-462-33-74, 81-462-33-92
e-mail: dziekanat.nzb@up.lublin.pl
Kierownik: dr inż. Urszula Bojarska-Wójciszko, kierownik dziekanatu
tel. 81-462-33-88
e-mail: dziekanat.nzb@up.lublin.pl

Pozostali pracownicy