[ MENU DODATKOWE ]Katedra Turystyki i Rekreacji

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
e-mail: turystyka@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Sawicki, profesor zwyczajny
tel. 81-445-60-41
e-mail: boguslaw.sawicki@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  • dr. hab. Joanna Hawlena, adiunkt, tel. 81-445-66-80
   e-mail: hawlena@interia.pl
  • dr Anna Mazurek-Kusiak, adiunkt, tel. 81-445-66-46
   e-mail: anna.mazurek@up.lublin.pl
  • dr Rafał Rowiński, adiunkt, tel. 81-445-66-46 / Pracownia Rekreacji
  • dr. hab. Elżbieta Rutkowska, adiunkt, tel. 81-445-67-82
   e-mail: elżbieta.rutkowska1wp.pl / Pracownia Rekreacji

  Asystenci

  Wykładowcy

  Pozostali pracownicy

  • mgr Marta Kulawczuk, starszy technik, tel. 81-445-66-53