[ MENU DODATKOWE ]Sekretariat Uczelni

Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81-445-66-22, 81-533-37-52, fax 81-533-37-52
e-mail: sekretariat.uczelni@up.lublin.pl
Kierownik Sekretariatu: mgr inż. Kinga Nakonieczna-Zelik, Kierownik Sekretariatu Uczelni
tel. 81-445-66-22, 81-533-37-52
e-mail: sekretariat.uczelni@up.lublin.pl

Pozostali pracownicy

  • Ewa Ciołek, specjalista, tel. 81-445-67-91
  • Ewa Drabowicz, starszy portier, tel. 461-00-61 w. 201
  • Marta Grzesiuk, pedel, tel. 81-445-67-91