[ MENU DODATKOWE ]Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Anna Litwińczuk, profesor zwyczajny
tel. 81-445-67-84
e-mail: anna.litwinczuk@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

  • prof. dr hab. Joanna Barłowska, profesor zwyczajny, tel. 81-445-68-63
    e-mail: joanna.barlowska@up.lublin.pl / Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Reginalnych

Profesorowie nadzwyczajni

Adiunkci

  • dr Piotr Domaradzki, adiunkt, tel. 81-445-65-94
    e-mail: piotr.domaradzki@up.lublin.pl / Pracownia Instrumentalnej Analizy Żywności
  • dr Monika Kędzierska-Matysek, adiunkt, tel. 81-445-68-56
    e-mail: monika.matysek@up.lublin.pl / Pracownia Instrumentalnej Analizy Żywności
  • dr hab. Jolanta Król, adiunkt, tel. 81-445-68-22
    e-mail: jolanta.krol@up.lublin.pl / Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Reginalnych
  • dr hab. Piotr Skałecki, adiunkt, tel. 81-445-65-69
    e-mail: skalka_p@op.pl
  • dr Anna Wolanciuk, adiunkt, tel. 81-445-68-56
    e-mail: anna.wolanciuk@up.lublin.pl / Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Reginalnych

Asystenci

Pozostali pracownicy

  • dr Małgorzata Dmoch, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-27
    e-mail: malgorzata.dmoch@up.lublin.pl / Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Reginalnych
  • dr Małgorzata Ryszkowska-Siwko, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-27
    e-mail: malgorzata.siwko@up.lublin.pl / Pracownia Instrumentalnej Analizy Żywności
  • dr Barbara Topyła, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-27
    e-mail: barbara.topyla@up.lublin.pl