[ MENU DODATKOWE ]Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
Kierownik: dr hab. Roman Dąbrowski, adiunkt
tel. 81-445-61-68
e-mail: roman.dabrowski@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci

Pozostali pracownicy

  • mgr Kamila Baryła, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-99
    e-mail: kamila.baryla@up.lublin.pl
  • mgr Monika Bochenek, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-61-74
    e-mail: monikabochenek.up@interia.pl
  • mgr Kamila Łabęcka, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-61-74
    e-mail: kamila.labecka@vp.pl / Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu Zwierząt

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Zygmunt Wrona, profesor emerytowany / Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu Zwierząt