Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych

 

 

 

posiada możliwości współpracy z przemysłem farmaceutycznym w zakresie wykonywania badań nad bezpieczeństwem i skutecznością produktów leczniczych

Kontakt:
Kierownik katedry i kliniki
prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
tel: 81-445-62-02
e-mail: stanislaw.winiarczyk@up.lublin.pl