Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Rozkłady zajęć

ROZKŁADY - ROK AKADEMICKI 2016/2017 - semestr letni

« wstecz

ROZKŁADY - ROK AKADEMICKI 2016/2017 - semestr letni

« wstecz

 

Aktualizacja: 12.04.2017

 • stacjonarne II stopnia
  Inżynieria środowiska (GO) I rok (v6)
  Inżynieria środowiska (GWS) I rok (v3)
 • niestacjonarne II stopnia
  Gospodarka przestrzenna I rok (v6)

-----------------------------------------

Historia zmian pod tabelką

-----------------------------------------

 

Kierunek, Rok
ROLNICTWO I II III IV  
stacjonarne I stopnia acrobat acrobat - -  
stacjonarne II stopnia acrobat - - -  
niestacjonarne I stopnia acrobat acrobat - -  
           
Specjalność Rok
AGRONOMIA I II III IV  
stacjonarne I stopnia - - acrobat -  
stacjonarne II stopnia - acrobat - -  
niestacjonarne I stopnia - - acrobat acrobat  
niestacjonarne II stopnia acrobat - - -  
 
AGROBIZNES I II III IV  
niestacjonarne I stopnia - -

-

acrobat

Zam

 
 
KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA I II III IV  
stacjonarne II stopnia

-

acrobat

- -  
           
Kierunek Rok
TOWAROZNAWSTWO I II III IV  
stacjonarne I stopnia -

acrobat

acrobat

OTC

acrobat

ZJTK

-

 
stacjonarne II stopnia

acrobat

acrobat
OTC
acrobat
ZJTK
- -  
 
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I II III IV  
stacjonarne I stopnia acrobat acrobat

acrobat

ITW

-  
stacjonarne II stopnia

acrobat

GO

acrobat

GWS

acrobat

AZE

acrobat

GO

acrobat

GWS

- -  
niestacjonarne II stopnia

acrobat

GWS

acrobat

AZE

- -  
 
EKONOMIA I II III IV  
stacjonarne I stopnia acrobat acrobat acrobat -  
 
TURYSTYKA I REKREACJA I II III IV  
stacjonarne I stopnia acrobat acrobat

acrobat
MIZ

acrobat

ROB

-  
stacjonarne II stopnia

acrobat

- - -  
 
GOSPODARKA PRZESTRZENNA  I  II III IV  
stacjonarne I stopnia acrobat acrobat

acrobat

OA

acrobat

OW

-

 
stacjonarne II stopnia

acrobat

acrobat - -  
niestacjonarne I stopnia - -


acrobat

OA


acrobat
OA
 
niestacjonarne II stopnia acrobat - - -  
 
LEŚNICTWO  I  II III IV  
stacjonarne I stopnia acrobat acrobat

acrobat

GL

-

 
niestacjonarne I stopnia acrobat acrobat acrobat acrobat
GL
 
           
AGROBIZNES
I II III IV  
stacjonarne I stopnia acrobat acrobat acrobat -  
stacjonarne II stopnia acrobat - - -  
           
BIOINŻYNIERIA I II III IV  
stacjonarne I stopnia acrobat acrobat acrobat -  
stacjonarne II stopnia acrobat - - -  

 


 

Przypominamy, że rozkłady i plany zajęć studenci mogą sprawdzić logując się do Wirtualnego Dziekanatu

 


 

Aktualizacje:

v - oznacza wersję pliku (v2, v3 itd.)

W celu odczytania rozkładów wymagany jest darmowy program Acrobat Reader do pobrania po klinięciu przycisku poniżej.

 12.04.2017

 • stacjonarne II stopnia
  Inżynieria środowiska (GO) I rok (v6)
  Inżynieria środowiska (GWS) I rok (v3)
 • niestacjonarne II stopnia
  Gospodarka przestrzenna I rok (v6)

 06.04.2017

 • stacjonarne I stopnia
  Gospodarka przestrzenna (OA) III rok (v7)
 • stacjonarne II stopnia
  Inżynieria środowiska (AZE) II rok (v2)
 • niestacjonarne I stopnia
  Leśnictwo III rok (v5)

  01.04.2017

 • stacjonarne I stopnia
  Bioinżynieria II rok (v4)

  24.03.2017

 • niestacjonarne I stopnia
  Leśnictwo III rok (v4)
 • niestacjonarne II stopnia
  Gospodarka przestrzenna I rok (v4)

  17.03.2017

 • stacjonarne I stopnia
  Ekonomia I rok (v4)
 • stacjonarne II stopnia
  Gospodarka przestrzenna I rok (v4)

16.03.2017

 • stacjonarne I stopnia
  Ekonomia I rok (v3)
  Turystyka i rekreacja I rok (v3)
  Turystyka i rekreacja (MIZ) III rok (v6)
  Gospodarka przestrzenna (OA) III rok (v6)
  Agrobiznes III rok (v2)
 • stacjonarne II stopnia
  Rolnictwo I rok (v4)
  Inżynieria środowiska (GO) I rok (v5)
  Inżynieria środowiska (GWS) I rok (v2)

  13.03.2017

 • stacjonarne I stopnia
  Leśnictwo (GL) III rok (v2)
 • stacjonarne II stopnia
  Bioinżynieria I rok (v4)

  11.03.2017

 • stacjonarne I stopnia
  Inżynieria środowiska (ITW) III rok (v6)
 • stacjonarne II stopnia
  Inżynieria środowiska (GO) I rok (v4)
  Turystyka i rekreacja I rok (v4)
  Agrobiznes I rok (v3)
 • niestacjonarne II stopnia
  Rolnictwo (Agronomia) IV rok (v2)

  09.03.2017

 • stacjonarne I stopnia
  Rolnictwo II rok (v4)
  Towaroznawstwo (ZJTK) III rok (v6)
  Turystyka i rekreacja (MIZ) III rok (v5)
  Turystyka i rekreacja (ROB) III rok (v4)
 • stacjonarne II stopnia
  Inżynieria środowiska (GO) II rok (v2)
  Turystyka i rekreacja I rok (v3)
 • niestacjonarne II stopnia
  Inżynieria środowiska (AZE) II rok (v2)

  07.03.2017

 • stacjonarne I stopnia
  Rolnictwo (Agronomia) III rok (v4)

    Towaroznawstwo II rok (v2)

    Inżynieria środowiska (ITW) III rok (v5)

 • stacjonarne II stopnia
  Rolnictwo I rok (v3)
  Inżynieria środowiska (GO) I rok (v2)
  Inżynieria środowiska (GWS) II rok (v4)
  Gospodarka przestrzenna I rok (v3)
  Bioinżynieria I rok (v3)
 • studia niestacjonarne II stopnia
  Rolnictwo (Agronomia) I rok (v2)
  Gospodarka przestrzenna I rok (v4)

  03.03.2017 g. 14.10

 • stacjonarne II stopnia

    Rolnictwo I rok (v2)
    Towaroznawstwo I rok (v2)
  03.03.2017 g. 11.15

 • stacjonarne I stopnia
  Towaroznawstwo (OTC) III rok (v7)
  Towaroznawstwo (ZJTK) III rok (v5)
 • stacjonarne II stopnia
  Rolnictwo I rok
  Inżynieria środowiska (GO) I rok (v2)
  Gospodarka przestrzenna I rok (v2)
  Bioinżynieria I rok (v2)
  Agrobiznes II rok (v2)
 • niestacjonarne I stopnia
  Leśnictwo III rok (v3)

  02.03.2017 g. 11.45

 • stacjonarne I stopnia
  Towaroznawstwo (OTC) III rok (v6)
  Towaroznawstwo (ZJTK) III rok (v4)
  Inżynieria środowiska II rok (v4)
  Turystyka i rekreacja II rok (v6)
  Gospodarka przestrzenna (OA) III rok (v5)
  Gospodarka przestrzenna (OW) III rok (v5)
  Leśnictwo II rok (v3)
 • stacjonarne II stopnia
  Towaroznawstwo (ZJTK) II rok (v4)
 • niestacjonarne I stopnia
  Leśnictwo (GL) IV rok (v3)

 28.02.2017 g. 13.40

 • stacjonarne I stopnia
  Bioinżynieria I rok (v4)
 • stacjonarne II stopnia
  Towaroznawstwo I rok
  Towaroznawstwo (ZJTK) II rok (v3)
  Inżynieria środowiska (GO) I rok
  Inżynieria środowiska (GWS) I rok
  Gospodarka przestrzenna I rok
  Agrobiznes I rok
  Bioinżynieria I rok

27.02.2017 g. 16.10

 • stacjonarne I stopnia
  Rolnictwo (Agronomia) III rok (v3)
  Towaroznawstwo (OTC) III rok (v5)
  Towaroznawstwo (ZJTK) III rok (v3)
  Turystyka i rekreacja I rok (v2)
  Gospodarka przestrzenna I rok (v3)
  Gospodarka przestrzenna II rok (v2)

 24.02.2017 g. 16.30

 • stacjonarne I stopnia
  Turystyka i rekreacja II rok (v5)
  Agrobiznes II rok (v2)
 • stacjonarne II stopnia
  Inżynieria środowiska (GWS) II rok (v3)

 24.02.2017 g. 13.45

 • stacjonarne I stopnia
  Towaroznawstwo (OTC) III r (v4)
  Gospodarka przestrzenna I rok (v2)
 • stacjonarne II stopnia
  Towaroznawstwo (ZJTK) II rok (v2)
 • niestacjonarne I stopnia
  Leśnictwo (GL) IV rok (v2)

 23.02.2017 g. 10.45

 • stacjonarne I stopnia
  Inżynieria środowiska I rok (v5)
  Inżynieria środowiska (ITW) III rok (v4)
  Turystyka i rekreacja II rok (v4)
  Turystyka i rekreacja (MIZ) III rok
  Bioinżynieria stacj I st I r (v3)
 • stacjonarne II stopnia
   Gospodarka przestrzenna II rok (v3)

 22.02.2017 g. 11.55

 • stacjonarne I stopnia
  Rolnictwo II rok (v3)
  Inżynieria środowiska I rok (v4)
  Turystyka i rekreacja II rok (v3)
  Turystyka i rekreacja (MIZ) III rok (v4)
  Leśnictwo I rok (v4)
  Leśnictwo II rok (v2)
  Agrobiznes I rok (v3)
  Bioinżynieria III rok (v4)
 • niestacjonarne I stopnia
  Gospodarka przestrzenna III rok (v3)
  Leśnictwo II rok (v3)

 21.02.2017 g. 12.15

 • stacjonarne I stopnia
  Inżynieria środowiska II rok (v3)
  Inżynieria środowiska (ITW) III rok (v3)
  Turystyka i rekreacja (ROB) III rok (v3)
  Bioinżynieria II rok (v3)
 • niestacjonarne II stopnia
  Gospodarka przestrzenna I rok (v3)

 17.02.2017 g. 19.45

 • stacjonarne I stopnia
  Towaroznawstwo (OTC) III rok (v3)
  Inżynieria środowiska (ITW) III rok (v2)
  Ekonomia I rok (v2)
  Ekonomia II rok (v3)
  Turystyka i rekreacja (MIZ) III rok (v3)
  Gospodarka przestrzenna (OA) III rok (v4)
  Gospodarka przestrzenna (OW) III rok (v4)
  Bioinżynieria III rok (v3)
 • stacjonarne II stopnia
  Inżynieria środowiska (GWS) II rok (v2)
 • niestacjonarne I stopnia
  Rolnictwo (Agrobiznes_Z) IV rok (v3)
  Gospodarka przestrzenna (OA) III rok (v2)
  Leśnictwo III rok (v2)

 16.02.2017 g. 14.10

 • stacjonarne II stopnia
  Rolnictwo (Agronomia) II rok (v2)
  Towaroznawstwo (OTC) II rok (v2)
  Turystyka i rekreacja I rok (v2)
  Gospodarka przestrzenna II rok (v2)
 • niestacjonarne I stopnia
  Rolnictwo (Agrobiznes_Z) IV rok (v2)
  Leśnictwo II rok (v2)
 • niestacjonarne II stopnia
  Gospodarka przestrzenna I rok (v2)

 16.02.2017 g. 10.30

 • stacjonarne I stopnia
  Rolnictwo II rok (v2),
  Rolnictwo (Agronomia) III r (v2)
  Inżynieria środowiska I rok (v3)
  Ekonomia II rok (v2)
  Turystyka i rekreacja II rok (v2)
  Turystyka i rekreacja (MIZ) III rok (v2)
  Turystyka i rekreacja (ROB) III rok (v2)
  Gospodarka przestrzenna (OA) III rok (v3)
  Gospodarka przestrzenna (OW) III rok (v3)
  Leśnictwo I rok (v3)
  Bioinżynieria I rok (v2)
  Bioinżynierai II rok (v2)
  Bioinżynieria III rok (v2)

 13.02.2017 g. 12.40

 • stacjonarne I stopnia

    Rolnictwo I rok (v2),
    Towaroznawstwo (OTC) (v2),
    Towaroznawstwo (ZJTK) (v2),
    Inżynieria środowiska I rok (v2),
    Inżynieria środowiska II rok (v2),
    Gospodarka przestrzenna (OA) III r (v2),
    Gospodarka przestrzenna (OW) III r (v2),
    Leśnictwo I rok (v2),
    Agrobiznes I rok (v2)

10.02.2017 (zamieszczenie)

 • studia stacjonarne II stopnia - wszystkie kierunki
 • studia niestacjonarne I i II stopnia - wszystkie kierunki

09.02.2017 (zamieszczenie)

 •  studia stacjonarne I stopnia - wszystkie kierunki

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 >>>  ARCHIWUM  <<<

 

ROZKŁADY - ROK AKADEMICKI 2016/2017 - semestr zimowy

« wstecz

 

Kierunek, Rok
ROLNICTWO I II III IV  
stacjonarne I stopnia acrobat acrobat - -  
niestacjonarne I stopnia acrobat acrobat - -  
           
Specjalność Rok
AGRONOMIA I II III IV  
stacjonarne I stopnia - - acrobat acrobat  
stacjonarne II stopnia - acrobat - -  
niestacjonarne I stopnia - - acrobat acrobat  
niestacjonarne II stopnia acrobat - - -  
 
AGROBIZNES I II III IV  
stacjonarne I stopnia - -

-

acrobat

Zam

 
niestacjonarne I stopnia - -

-

acrobat

Zam

 
 
KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA I II III IV  
stacjonarne II stopnia

-

acrobat

- -  
           
Kierunek Rok
TOWAROZNAWSTWO I II III IV  
stacjonarne I stopnia -

acrobat

acrobat

acrobat

OTC

acrobat

ZJTK

 
stacjonarne II stopnia

-

acrobat
OTC
acrobat
ZJTK
- -  
 
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I II III IV  
stacjonarne I stopnia acrobat acrobat acrobat

acrobat

ITW

 
stacjonarne II stopnia -

acrobat

AZE

acrobat

GO

acrobat

GWS

- -  
niestacjonarne II stopnia

acrobat

GWS

acrobat

AZE

- -  
 
EKONOMIA I II III IV  
stacjonarne I stopnia acrobat acrobat acrobat -  
 
TURYSTYKA I REKREACJA I II III IV  
stacjonarne I stopnia acrobat acrobat

acrobat
MIZ

acrobat

ROB

-  
stacjonarne II stopnia

acrobat

MZS

- - -  
 
GOSPODARKA PRZESTRZENNA  I  II III IV  
stacjonarne I stopnia acrobat acrobat

acrobat

OA

acrobat

OW

acrobat

OA

 
stacjonarne II stopnia - acrobat - -  
niestacjonarne I stopnia - -


acrobat

OA


acrobat
OA
 
niestacjonarne II stopnia acrobat - - -  
 
LEŚNICTWO  I  II III IV  
stacjonarne I stopnia acrobat acrobat

acrobat

acrobat

GL

 
niestacjonarne I stopnia acrobat acrobat acrobat acrobat
GL
 
           
AGROBIZNES
I II III IV  
stacjonarne I stopnia acrobat acrobat acrobat acrobat  
stacjonarne II stopnia - - - -  
           
BIOINŻYNIERIA I II III IV  
stacjonarne I stopnia acrobat acrobat acrobat acrobat  
           

 

ARCHIWUM

ROK AKADEMICKI 2015/2016 - semestr letni
więcej »

ARCHIWUM

ROK AKADEMICKI 2015/2016 - semestr zimowy
więcej »